Trainenhand

De jeugd traint in twee groepen 

  • Van 7 t/m 9 jaar op dinsdagavond vanaf 18:00
  • Van 10 t/m 15 jaar op vrijdagavond vanaf 18:30

De (jong) en wat ouder volwassenen trainen op

  • Maandag en woensdag vanaf 19:30 en 
  • Zaterdag vanaf 09:00

 

 Tja en zonder trainers geen training.....    Om ditmoe icon probleem op te lossen hebben trainer2een aantal leden via de survivalbond de cursus voor trainer gevolgd. Na het behalen van het certificaat zijn ze officieel bevoegd om bij ons de trainging te geven. Het leuk is dat iedere trainer zijn eigen stijl en voorkeur heeft. Daardoor zijn de trainingen gedurende de weken gevarieerd en leuk. Ik hoop dat je een beetje spierpijn niet erg vind.